رسول خدا صلی الله علیه و آله از عیوب دیگران چشم‌پوشی و تغافل می‌کردند و موارد منکر را در نهان نهی می‌کردند.

حضرت آیت الله یثربی مدظله در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه از سلسله جلسات به سوی معرفت، در ادامه تشریح سیره عملی رسول خاتم صلی الله علیه وآله، سرزنش نکردن و عدم مجادله با مردم را از جمله ویژگی های مهم سیره حضرت برشمردند.

این جلسه که در شامگاه چهارشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، مطابق با ۷ جمادی الثانی ۱۴۴۰ برگزار شد، استاد برجسته دروس خارج حوزه علمیه قم با تشریح ادامه روایت حضرت سیدالشهدا علیه السلام در مورد سیره عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله خاطرنشان کردند: از جمله سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، پنهان داشتن حزن و اندوه و متبسم بودن در برخورد با مردم بود. از عیوب دیگران چشم‌پوشی و تغافل می‌کردند و موارد منکر را در نهان نهی می‌کردند.

آیت الله یثربی عنوان داشتند: در مقابل سیره رسول الله صلی الله علیه وآله، کسانی که بعد از ایشان قدرت را به دست گرفتند، اعمال منکر دیگران را که در مکان خلوت انجام داده بودند، مورد بازخواست قرار می‌دادند و در زندگی مردم تجسس می‌کردند.

استاد معظم ادامه دادند: حضرت در طول عمرشان هرگز سه عمل را انجام ندادند؛ مرآء و مجادله با دیگران، زیاده گویی در کلام و سرزنش و ملامت کردن دیگران.

ایشان ابراز داشتند: حضرت سخن دیگران را قطع نمی‌کردند و صبر می‌کردند تا سخن آنان تمام شود سپس کلام خود را آغاز می‌کردند. به اندازه متعارف از کسانی که عمل خیر انجام می‌دادند، تشکر می‌کردند و به کسی اجازه نمی‌دادند ایشان را مدح کند مگر نیازمندانی که کمکی از ایشان دریافت کرده بودند که در حد معمول، فرصت تشکر کردن از حضرت را می‌یافتند.