گزارش تصویری برگزاری مجلس عزاداری شهادت غریبانه حضرت امام کاظم صلوات‌الله‌علیه

دوشنبه ۱۲ فروردین ماه ۹۸ مجلس شهادت غریبانه حضرت امام کاظم صلوات‌الله‌علیه با حضور گسترده علما و طلاب حوزه علمیه قم و آحاد مردم در بیت آیت الله یثربی دامت برکاته در قم مقدسه برگزار شد.