گزارش تصویری از سخنرانی آیت الله یثربی در جمع اساتید و دانشجویان اصفهان

حضرت آیت الله یثربی در ادامه سفر به استان اصفهان با جمعی از دانشجویان واساتید دانشگاه های اصفهان دیدار و در رابطه با موضوع عقل و شریعت سخنانی را مطرح نمودند .