گزارش تصویری از دیدار با علمای منطقه خمینی شهر

آیت الله یثربی در ادامه سفر به اصفهان، با حضور در بیت مرحوم آیت الله امامی سدهی، با علما و روحانیون منطقه خمینی شهر اصفهان دیدار و گفت‌وگو کردند.