آگوست, 2020

  • 5 آگوست

    ابراز تسلیت تلفنی آیت الله صانعی به آیت الله یثربی

    حضرت آیت الله یوسف صانعی از مراجع عظام تقلید در تماسی تلفنی با حضرت آیت الله یثربی مدظله، ضایعه درگذشت والده ی مکرمه ی ایشان را تسلیت گفتند. آیت الله صانعی در این تماس ضمن ابراز اندوه و تأثر از فقدان همسر گرامی مرحوم آیت الله حاج سیدمهدی یثربی قدس …