از دلایل لزوم عصمت

📝 اگر عصمت در انبیاء و اوصیای الهی معتبر نباشد، تضاد و سردرگمی عجیبی در اوامر الهی پدید می‌آید؛ زیرا خداوند متعال طبق آیه ۵۹ سوره نساء، اطاعت رسول و أولی‌الأمر علیهم‌السلام را واجب کرده و اطاعت آنها را با اطاعت خود قرین و همراه ساخته است.
از سوی دیگر یکی از واجبات، نهی از منکر است یعنی اگر دیده شد انسانی در گرداب گناهان غوطه‌ور است، باید او را از ارتکاب گناه و اعمال زشت، برحذر بداریم.
حال اگر انبیاء و اوصیای گرامی‌شان علیهم‌السلام از خطا و اشتباه مصون نباشند، باید آنان را از منکر نهی کنیم، یعنی از سویی باید از آنان اطاعت و پیروی کنیم و از سوی دیگر از منکر، نهی نماییم در حالی‌که جمع بین این دو امر هرگز ممکن نیست.
در نتیجه باید کسی را به عنوان امام و پیشوا بپذیریم که از خطا و اشتباه مصون باشد.

📚 از کتاب “سیری در آیات ولایت و امامت”
آیت الله یثربی مدظله