از رفتارها و اخلاق رسول الله صلی الله علیه وآله

📝 در سیره عملی رسول خاتم صلی الله علیه وآله آمده است که حضرت با گفتار و رفتار خود به مردم آرامش و امنیت می‌دادند و نیازی به نگهبان یا حاجب نداشتند.
حضرت برای این‌که راه تکریم انسان‌ها را هموار سازند، تمام نشانه‌های تمایز و تفاخر را از خودشان زدوده بودند ازین‌رو وقتی کفار و غیرمسلمانان به مسجد رسول خدا صلی الله علیه وآله می‌رفتند، نمی‌توانستند تشخیص دهند که حضرت کجا نشسته‌اند.
همه به وضوح مشاهده می‌کردند که تمام همت و تلاش حضرت در راستای اجرای عدالت درست و کامل میان افراد جامعه بود.
خدای متعال نیز رسول‌اش را به بهترین اوصاف ستوده و می‌فرماید:
قطعا برای شما در ( اقتداء به ) رسول خدا سرمشقی نیکوست.

📚 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله