خوبی رفتار، زیبایی باطن

📝 دعوت به حسن اخلاق و عمل به کرامت‌های اخلاقی، موجب می‌شود کسانی که به یک مکتب پایبندند به موازین و قواعد اخلاقی آن، التزام پیدا کنند.
سیره و سلوک اخلاقی و روش معاشرت انسان برای هر صاحب عقل و شعوری، یک پیام دارد و آن این‌که رفتار و منش کریمانه و بزرگوارانه و حسن سیرت و روش و عمل انسان، بیان‌گر باطن نیکوی اوست.
حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند:
خوبی و زیبایی رفتار، دلیل بر زیبایی باطن و درون انسان است.

📚 از کتاب “سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام”
حقوق اجتماعی، حق همنشین
آیت الله یثربی مدظله