ژانویه, 2021

  • 2 ژانویه

    عقب ماندگی

    📝 برای همه انسان‌های اهل تفکر و اندیشه روشن است که خسران و عقب ماندگی جوامع در بهره‌مندی از طبیعت، به خاطر اختلافات و نزاع‌هاست چرا که اختلافات و نزاع‌ها باعث می‌شود به جای اینکه قدرت و توانایی بشر، به بهره‌برداری از نعمت‌های مادی و مواهب طبیعی اختصاص یابد، صرف …