میزان صداقت در ادعای گسترش اسلام

📝 یکی از مطالب مهمی که خلفای غاصب بعد از فتوحات ممالک از آن غافل بودند، تبلیغ اسلام و معارف الهی است.
اگر جهادگران و مبارزان در این‌که قصد توسعه و گسترش اسلام را دارند، صادق بودند می‌بایست به محض فتح هر منطقه‌ای یک حرکت منسجم و نیرومند فرهنگی آغاز می‌کردند و مردم آن منطقه را با معارف اسلامی آشنا می‌نمودند؛ در حالی‌که آنان پس از نبرد مشغول تقسیم غنائم می‌شدند و به قدرت و ثروت خود می‌افزودند.
افراد و جوامعی که بدون پشتوانه فرهنگی، اسلام بیاورند در دین و عقاید خود استوار نخواهند بود و هر لحظه و به مقتضیات زمان، رنگ عوض می‌کنند. روشن است که چنین ایمانی نه تنها مفید نیست بلکه زیان‌آور خواهد بود.

📚 از کتاب “سیری در آیات ولایت و امامت”
جلد سوم
آیت الله یثربی مدظله