حال جسمی و روحی حضرت زهرا علیها السلام در این روزها..