پیمانی که خداوند از بنی‌آدم گرفته، مربوط به کدام عالَم است؟

● پیمانی که خداوند از بنی‌آدم گرفته، مربوط به کدام عالَم است؟
نکته‌ تفسیری درمورد آیه ۶۰ سوره یس

● از بیانات

آیت الله یثربی مدظله