آنگاه که قیامت برپا شود..

● آنگاه که قیامت برپا شود..
گوشه‌ای از مقامات حضرت صدیقه کبری علیهاالسلام در جهان آخرت

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله