از مقامات حضرت زهرا علیها السلام

📝 مقام حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام فوق مقام عصمت است؛ زیرا عصمت یعنی انسان علاوه بر اعمال‌اش، تمام خواسته‌ها و خواهش‌های خود را متناسب با خشم و رضای خداوند قرار دهد. اگر کسی به رضای خداوند خشنود، و به خشم خداوند غضبناک گردد، دارای مقام عصمت است؛ اما جایگاه حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام بالاتر از عصمت است زیرا خداوند به رضای حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام خشنود و به خشم ایشان خشمگین می‌گردد.
به همین دلیل شناخت مقام حضرت زهرا علیهاالسلام فراتر از توان عقل و درک است. رسول خدا صلی الله علیه وآله می‌فرمایند:

إنما سمیت فاطمه لأن الخلق فطموا عن معرفتها.
ایشان به نام فاطمه نام‌گذاری شدند، زیرا مخلوقات از شناخت ایشان عاجزاند.

📚از کتاب ” دردانه‌ی خلقت، رفتار امت ”
آیت الله یثربی مدظله