بنده‌ی امیدوار، بنده‌ی مأیوس

📝 بنده‌ی امیدوار در طلب لقای الهی و عمل صالح است؛ و در سوی دیگر بنده‌ی ناامید، فقط طالب دنیاست و تکیه‌گاهی جز دنیا و دنیاطلبی ندارد.
این بنده‌ی مأیوس چون امیدی جز دنیا ندارد، طبعا از آیات الهی غافل مانده و هرگز به سمت اعمال صالح و شایسته نمی‌رود.
پروردگار متعال در قرآن کریم، مشخصات انسان ناامید را چنین بیان می‌فرماید:

إِنَّ الَّذِینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَیاهِ الدُّنْیا وَ اطْمَأَنُّوا بِها وَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ آیاتِنا غافِلُونَ
آنان که به ملاقات ما و روز رستاخیز امیدوار نیستند و به زندگی دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند و آنان که از آیات الهی غافل‌اند.

📚 از جلسات اخلاقی
آیت الله یثربی مدظله