جنبه‌های امتیاز حضرت امام امیرالمؤمنین علیه‌السلام نسبت به دیگر اصحاب

● بی‌نظیر در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله
جنبه‌های امتیاز حضرت امام امیرالمؤمنین علیه‌السلام
نسبت به دیگر اصحاب با تکیه بر منابع شیعه و اهل تسنن

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله