از نشانه‌های اهل دنیا

📝 در حدیث قدسی، پروردگار متعال در پاسخ به پرسش رسول خاتم صلی الله علیه وآله وسلم در مورد ویژگی اهل دنیا فرمود:
اهل دنیا کسانی هستند که خواب و خوراک، خنده و خشم آنان زیاد و همیشه ناراضی هستند. آنان عذرخواهی کسی را نمی پذیرند و نه از کسی که به آنان بدی کرده اند، عذرخواهی می کنند. اهل دنیا به هنگام بندگی خداوند کسل و سست می باشند و در زمان معصیت خیلی شجاع هستند.

📚 از مباحث اخلاقى
آیت الله یثربی مدظله