بخل در بیان حضرت امام مجتبی

📝 بخل، یکی از ویژگی‌های نکوهیده و ناپسند اخلاقی و نفسانی است و از بین رفتن آن، به رعایت آداب تربیتی نیاز دارد و راه دفع آن، مداومت در بذل مال است.
از حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام پیرامون بخل سوال شد. حضرت در پاسخ فرمودند:
معنای آن چنین است که انسان آنچه را به دیگری کمک و انفاق کند، تلف شده بداند و آنچه را ذخیره کرده، موجب شرافت و شخصیت خود ببیند.

📚 از کتاب “سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام”
حقوق اقتصادی، حق صدقه
آیت الله یثربی مدظله