می, 2021

  • 3 می

    آرزوهای دست‌نیافتنی

    📝 یکی از ثمرات سوء آرزوهای دست‌نیافتنی آن است که باب سلطه و غلبه شیطان را بر انسان باز می‌کند. اگر انسان گرفتار آرزوهای دور از دسترس باشد، شیطان بر عقل و فکر او مسلط می‌شود. حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرمایند: آرزوهای دست‌نیافتنی حربه تسلط شیطان است بر قلوب غافلان. 📚از …