عید فطر روز پاداش الهی به روزه‌داران

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله