تشخیص درست از نادرست

📝 به طور کلّى تشخیص حقّ از باطل و جدا کردن سره از ناسره کار مشکلى است.
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام براى این کار، روش بسیار مهمّى را آموزش داده‌اند. ایشان می فرمایند:
حقّ را بشناس، پیروان آن را خواهى شناخت، باطل را نیز بشناس تا اهل آن را بشناسى.
این سخن حضرت براى همیشه تاریخ راه‌گشا است؛ زیرا یکى از مشکلات انسان‌ها این است که از چهره‌ها و شخصیّت‌ها پیروى و دنباله‌روى مى‌کنند و آن را مبناى حرکت خود قرار مى‌دهند. حال آن‌که مبناى حرکت و تعیین مسیر براى گام نهادن، افراد و شخصیّت‌ها نیستند؛ بلکه ملاک خودِ حقّ و باطل است.

📚 از کتاب “سیری در آیات ولایت و امامت”
جلد دوم
آیت الله یثربی مدظله