حرکت برای آموختن

📝 یکی از راه‌هایی که باید با پا در آن گام نهاد و از این عضو در این مسیر استفاده کرد، مسیر و راه علم آموزی است.
رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می‌فرمایند:
هرکس دو گام در راه علم بردارد و دو ساعت در محضر عالم بنشیند و دو جمله‌ی علمی از او بشنود، خدا دو بهشت به او هدیه می‌کند که هر کدام دوبرابر این دنیا وسعت دارد.

📚 از کتاب “سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام”
حقوق جسم، حق پا
آیت الله یثربی مدظله