شهادت صحابه بر نصب امیرالمؤمنین در غدیر

📝 براساس پذیرش عدالت صحابه و قائل شدن به این‌که همه اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم عادل هستند، باید هر آنچه را که به عنوان شهادت از ناحیه صحابه مطرح می‌شود، بدون هیچ شک و تردیدی پذیرفت زیرا شهادت عادل در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرد و پذیرفته می‌شود.
بنابراین اگر صحابه به موضوعی شهادت دهند، باید آن شهادت را بی‌درنگ پذیرفت.
یکی از لوازم مهم ثمره فوق، این است که اگر کتب تاریخی را مورد جست‌وجو قرار دهیم و بیابیم که دونفر از صحابه شهادت داده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم، در روز غدیر، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام را به امامت و خلافت بلافصل خود منصوب نموده‌اند، باید این شهادت و گواهی را بدون هیچ عذری پذیرفت و هیچ بهانه‌ای برای تخلف از این فرمان وجود نخواهد داشت.
تاریخ گواه است که با وجود شهادت تعداد قابل توجهی از صحابه بر این امر، داعیه‌داران عدالت صحابه، به این شهادت‌ها توجه نمی‌کنند و بر خلاف آن عمل می‌کنند!

📚 از کتاب “سیری در آیات ولایت وامامت”
آیت الله یثربی مدظله