تأکیدات رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم در روز غدیر خم چه بود؟

● تأکیدات رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم
در روز غدیر خم چه بود؟
نه عقب بمانید.. نه پیشی بگیرید!

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله