چه بزرگ مصیبتی است مصیبت شما یا أباعبدالله

● چه بزرگ مصیبتی است مصیبت شما یا أباعبدالله
شرح و تفسیر زیارت عاشورا

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله