گزارش تصویری برگزاری مجلس چاووش محرم همایش بزرگ هیئات مذهبی و عزاداران حسینی در استقبال از محرم الحرام

گزارش تصویری

برگزاری مجلس چاووش محرم
همایش بزرگ هیئات مذهبی و عزاداران حسینی در استقبال از محرم الحرام

با بیانات آیت الله یثربی مدظله