گزارش تصویری مجلس سوگواری صبح عاشورا و مقتل‌خوانی توسط آیت الله یثربی