او همانند رسول الله است؛ رحمه للعالمین چه رعب و خوفی بالاتر از این‌که پدر و مادر از سالم برگشتن فرزندشان، ایمنی ندارند؟

● او همانند رسول الله است؛ رحمه للعالمین
چه رعب و خوفی بالاتر از این‌که پدر و مادر از سالم برگشتن فرزندشان، ایمنی ندارند؟

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله