گزارش تصویری برگزاری مجلس چاووش محرم

گزارش تصویری برگزاری مجلس چاووش محرم

همایش بزرگ هیئات مذهبی و عزاداران حسینی در استقبال از محرم الحرام
کاشان / بیت آیت الله یثربی مدظله
بیست و سوم ذی الحجه ۱۴۴۴ /بیست ویکم تیر ۱۴۰۲