گزارش تصویری برگزاری مجلس و دسته عزاداری شهادت مظلومانه صدیقه کبری حضرت زهرا علیهاالسلام

گزارش تصویری برگزاری مجلس و دسته عزاداری شهادت مظلومانه صدیقه کبری حضرت زهرا علیهاالسلام

کاشان، بیت آیت الله یثربی مدظله
آذر ۱۴۰۲ / جمادی الثانی ۱۴۴۵