و ندایی از آسمان برخاست: پایه‌های هدایت منهدم شد..

و ندایی از آسمان برخاست:
پایه‌های هدایت منهدم شد..

از بیانات
آیت الله یثربی مدظله