آثار اخلاقی ازدواج

استفتائاتدسته بندی: سؤالات دیگرآثار اخلاقی ازدواج
سؤال:

آیا ممکنه ازدواج باعـث دوری از امـام زمـان عجل الله و محبت او بشه؟ دراین صورت باید از ازدواج صرف نظر کنیم یا ایمانمون و درست کنیم؟

پاسخ:

چنانچه همسر کفو انسان باشد به فرمایش حضرت صدیقه سلام الله علیها “نعم العون علی طاعه الله” است وبا ازدواج نیمی از دین انسان کامل می شود.