اجاره زمین مسجد تخریب شده

استفتائاتدسته بندی: فقهیاجاره زمین مسجد تخریب شده
سؤال:

مسجدی را تخریب و دو طبقه ساخته‌اند حال با توجه به قلّت نمازگزاران طبقۀ زیرین را به خیاطی اجاره داده‌اند و با اجرتش بدهی مسجد را می‌دهند و آن را تکمیل می‌کنند آیاچنین کاری جایزاست؟

پاسخ:

چنین کاری جایز نیست.