احکام و آثار طلاق در فاصله زمانی بین اجرا تا پایان مدت عده

استفتائاتدسته بندی: فقهیاحکام و آثار طلاق در فاصله زمانی بین اجرا تا پایان مدت عده
سؤال:

 خدا در سوره طلاق می‌فرماید زنان را بعد طلاق تا پایان عده نگه دارید:

۱. آیا این نگه داشتن موجب محرمیت نیز می‌شود یا نامحرم هستند؟

۲. در نوع طلاق‌ها تفاوت هست یا خیر ؟

۳. در ایام عده آیا زن و شوهر از هم ارث می‌برند؟

پاسخ:

۱. بعد از اجرای طلاق، زن، نامحرم می‌شود.
۲. فرقی در انواع طلاق‌ها نیست.
۳. در طلاق رجعی، زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند.