ازدواج مرد با دختر همسر

استفتائاتدسته بندی: فقهیازدواج مرد با دختر همسر
سؤال:

آیا می‌توان با دختری ازدواج کرد که قبلاً با مادر آن دختر به صورت صیغۀ موقت رابطۀ جنسی وجود داشته؟

پاسخ:

در فرض مذکور ازدواج جایز نیست.