استفاده از آب مسجد برای وضو و طهارت

استفتائاتدسته بندی: طهارتاستفاده از آب مسجد برای وضو و طهارت
سؤال:

۱. اگر فردی از مسجد وضو بگیرد و در آن موفق به نماز نشود می‌تواند امور مشروط به طهارت و منجمله نمازش را در جای دیگر انجام دهد؟

  1. بر فرض اینکه دولت هزینۀ آب مسجد را قبول کرده حکم چیست؟
  2. صرف خواندن سورۀ کوچک کافیه برای وضو؟
پاسخ:

 

  1. چنانچه آب مسجد وقف خاص برای همان مسجد باشد جایز نیست.
  2. در فرض مذکور مانعی ندارد.
  3.  چنانچه وقف خاص باشد عمل فوق کفایت نمی‌کند.