استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی در صورت تهیه از اجزاء حیوان حرام گوشت

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی در صورت تهیه از اجزاء حیوان حرام گوشت
سؤال:

استفاده از محصولات آرایشی بهداشتی که خاصیت دارویی و درمانی دارند و از اجزای حیوانات حرام‌گوشت تهیه شده‌اند چه حکمی دارد؟مانند صابون خرچنگ برای برخی حساسیت‌ها و بیماری‌های پوستی

پاسخ:

چنانچه یقین دارد که از اجزاء حیوان حرام گوشت است باید برای نماز اجتناب کند.