برداشت از حساب قرضالحسنه توسط خود شخص یا اولیای او

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتبرداشت از حساب قرضالحسنه توسط خود شخص یا اولیای او
سؤال:

یکی از مؤمنان چند سال قبل مبلغی پول با قید قربه الی الله، در قرض‌الحسنه گذاشته و هر ماه هم به آن اضافه می‌کرده.

اکنون حدود ۵۰ میلیون هست. وی الان در بستر بیماری بسیار شدید هست و قادر به تصمیم‌گیری هم نیست. آیا با این شرایط که قصد وی قربه الی الله بوده و در دفتر وکالت وی نیز ثبت شده است آیا بستگان و دوستان یا فرزندان ایشان می‌توانند این پول را بردارند؟

پاسخ:

در فرض مذکور برداشتن پول توسط خود شخص یا اولیای او مانعی ندارد.