حد واجب حجاب بانوان

استفتائاتدسته بندی: فقهیحد واجب حجاب بانوان
سؤال:

وجوب و حدود پوشش زن در اسلام به چه صورته به خصوص برای مو نظرای مختلفی شنیدم حتی بعضی ها می گن پوشش مو واجب نیست.

پاسخ:

بانوان باید همۀ بدن و موی خود را از نا محرم بپوشانند و پوشاندن صورت و دست ها تا مچ واجب نیست.