حکم استفاده از روغن های تقویت مو در رابطه با وضو و غسل

استفتائاتدسته بندی: طهارتحکم استفاده از روغن های تقویت مو در رابطه با وضو و غسل
سؤال:

استفاده از روغن‌هایی که جهت احیا و تقویت موی سر و ابرو به کار می‌روند مانند روغن آرگان خالص یا ماسک مو  آیا حین وضو یا غسل مشکل ایجاد می‌کنند؟

پاسخ:

چنانچه مانع رسیدن آب به اعضاء وضو نباشد مانعی ندارد.