حکم روزه یوم الشک در آخر ماه شعبان

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم روزه یوم الشک در آخر ماه شعبان
سؤال:

اگر فردی آخر شعبان را به گمان اینکه اول رمضان است روزه گرفت و در وسط روز یا بعد افطار فهمید آیا می‌تواند آنرا به جای قضای رمضان سال گذشته‌اش محسوب کند؟

پاسخ:

چنانچه قبل از ظهر مطلع شود می‌تواند نیت قضای ماه مبارک رمضان کند.