حکم شرعی الزامات قضایی

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم شرعی الزامات قضایی
سؤال:

با سلام و احترام. در صورتى که به قاضى تکلیف شود در یک بازه زمانى خاص مثلا یک ماهه تعداد معینى پرونده را مختومه نماید در صورتى که رسیدگى به این تعداد پرونده با حفظ کیفیت و دقت، در آن مهلت، با توجه به کثرت پرونده ها غیرمنطقى و غیر استاندارد بوده و نتیجه آنکه این تعجیل در صدور حکم قاضى را ناخواسته به اشتباه اندازد، حکم شرعى این الزام قضایى چگونه مى باشد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
قاضی برای صدور حکم باید به مشروعیت و اتقان حکم خویش مطمئن باشد.