حکم مهریه بعداز وفات زوجه

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتحکم مهریه بعداز وفات زوجه
سؤال:

همسرم بعد ۳۰ سال زندگی مشترک فوت کرده با توجه باینکه در زمان حیاتش مطالبه ایی از بابت مهریه اش نداشته و با توجه باینکه وراث هم مطالبه ایی و ادعایی از بابت مهریه مادرشان از من پدر ندارند آیا بنده مدیون شرعی و اخلاقی نسبت به ورثه که پسرم و دخترم می‌باشند هستم؟ آیا من شرعا و اخلاقا بدهکار وراث هستم؟ برای برئ الذمه شدن؟

پاسخ:

مهریه همسر به ذمه شما بوده و با فوت ایشان به وارثان او منتقل میشود.