خرید و فروش مایع خوراکی “جوجو”

استفتائاتدسته بندی: بیعخرید و فروش مایع خوراکی “جوجو”
سؤال:

همسرم جوجو می‌فروشد و می‌گوید این مثل مشروبات نیست خیلی گران هم نیست مست هم نمی‌کند. به نظر خودش چون مست نمی‌کنه حرام نیست، خودش نمازخونه روزه می‌گیره و اصلاً از مشروبات الکلی استفاده نمی‌کنه، فقط جوجو می‌فروشه که ‌مست‌کننده هم نیست و میگه چون مست نمی‌کنه و کسی را از خودش بی‌خود‌ نمی‌کنه که دست به ‌کارهای کثیف بزنه از نظر خودش فروشش حرام نیست.

آیا فروشش حرام است؟

پاسخ:

در فرض عدم مسکریت و طهارت، فروش آن مانعی ندارد.