خمس پارچه درحال دوخت

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتخمس پارچه درحال دوخت
سؤال:

اگر در بین سال خمسی پارچه‌ای به ما هدیه دهند و آن را به خیاط دهیم و او بعد از سال خمسی لباس را به ما تحویل دهد آیا:

  1.  به چنین لباسی خمس تعلق می‌گیرد؟
  2. بنابر تعلق خمس آیا خمس قیمت لباس دوخته شدۀ فعلی را باید داد یا خمس پارچه را؟
پاسخ:

۱ و ۲. در مفروض سؤال، متعلق خمس نمی‌باشد.