خمس کتابهای خریداری شده

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتخمس کتابهای خریداری شده
سؤال:

سلام. اگر ما قبلا یک کتاب هفت جلدی دینی ای را بقیمت ۷۵هزار تومان خریده باشیم و در کتابخانه خانه گذاشته باشیم و یکسال از خرید آن گذشته باشد و نتوانستیم تمام آن کتب هفت جلدی را بخوانیم، آیا شرعا می بایست خمس این کتب هفت جلدی دینی را پرداخت نماییم یا خیر؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه شأناً به آن کتاب نیاز دارد یا بخشی از آن را مطالعه کرده باشد متعلق خمس نیست.