خوردن ماهی که در دل ماهی دیگر است

استفتائاتدسته بندی: فقهیخوردن ماهی که در دل ماهی دیگر است
سؤال:

سلام. حکم خوردن ماهی که در دل ماهی دیگر است و با آن صیدشده چیست؟.

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
معیار حلیت و جواز اکل، خروج زنده ماهی از آب می باشد.