دست دادن ومصافحه با نامحرم

استفتائاتدسته بندی: فقهیدست دادن ومصافحه با نامحرم
سؤال:

اگر مردی مجبور به دست دادن با زن نامحرم شد آیا به حصول شروط زیر این کار جایز است :

۱. دست دادن بسیار سریع بوده و منتهی به فشار دادن و لمس کامل نمی‌شود

۲. زن یا اهل کتاب است یا حجاب را با توجه به اینکه در اسلام واجب دانسته شده انکار می‌کند

۳. دست ندادن موجب وهن کشور شده و برای آن زن توهین محسوب خواهد شد.

پاسخ:

۱-۲-۳:

لمس نامحرم در هر حال جایز نیست. و در فرض ضرورت به حداقل اکتفاء شود.