زنا با زن شوهردار

استفتائاتدسته بندی: فقهیزنا با زن شوهردار
سؤال:

خانمی قبل از طلاقش با آقایی دوست شده ورابطه جنسی داشته اند الان طلاق گرفته آیا بعد از تموم شدن عده شون میتونن با اون آقا ازدواج کنه؟

پاسخ:

عمل واقع شده عمل محّرم است ولکن در فرض مذکور موجب نشر حرمت ابدی نمی شود.