شرط زیاده در قرض

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط زیاده در قرض
سؤال:

آیا برای دریافت ۵میلیون وام قرض الحسنه چهار درصد باز کردن حساب و مثلا گذاشتن و مسدود کردن ۵۰ هزارتومان یا صد هزار تومان تا پایان تسویه وام اشکالی دارد؟ فراموش نشود که شرط مذکور برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان وام میباشد، نه صاحبان صندوق.

پاسخ:

دریافت هر مقدار زیاده در قرض مصداق ربا می باشد.